Ilmoittautuminen

Joukkueiden ilmoittautumisaika on päättynyt ja joukkueet on nimetty. Katselmukseen ilmoittautui 8 joukkuetta.

Huom. Järjestäjä kuittaa ilmoittautumiset, joten varmistakaa, että saatte ilmoittautumisestanne kuittauksen.